OSWiR REJÓW

Hala sportowa MCSiR

Hala ma wymiary 26,00 x 46,65 m i posiada trybuny na 1000 miejsc. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy

Informacje

Położona w centrum miasta przy ulicy H.Sienkiewicza 34. Hala posiada arene o wymiarach 26,00 x 46,65m umo¿liwiajaca rozgrywanie zawodów sportowych na poziomie wojewódzkim w siatkówce, koszykówce, piłce recznej, mini piłki no¿nej. Mo¿liwe jest równie¿ podzielenie areny kurtynami na trzy boiska o wymiarach 15 x 26 m.

Oprócz gier zespołowych na głównej arenie, mo¿liwe jest korzystanie z dwóch sal treningowych o pow. 90m2 ka¿da, przeznaczonych na aerobik lub o cwiczenia sztuk walki.

Hala jest wykorzystywana do rozgrywania meczów sportowych, treningów, a także imprez kulturalnych i rozrywkowych. W hali sportowej organizuje sie:

  • Du¿e imprezy sportowo – widowiskowe,
  • Ró¿nego rodzaju zawody sportowe dla dzieci i młodzie¿y szkolnej
  • Zorganizowane zajecia fitness.

Oczywiscie hala bedzie równie¿ wynajmowana dla grup zorganizowanych (kluby sportowe, organizacje pozarzadowe, zakłady pracy i grupy prywatne).

Multi-hala

Hala ma wymiary 26,00 x 46,65 m i posiada trybuny na 1000 miejsc. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy, w tym m.in.:

  • pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i mini piłki nożnej,
  • ścianę wspinaczkową,
  • dwie sale treningowe,
  • salę fitness,
  • saunę,
  • ping-pong.

Galeria

Podobne Miejsca

Dowiedz się więcej o atrakcjach blisko Ośrodka Wypoczynkowego Rejów i  a nawet więcej o atrakcjach miasta Skarżyska-Kamiennej.