OSWiR REJÓW


Wstęp

Zalew Rejów w Skarżysku-Kamiennej to sztuczny zbiornik wodny, położony w dolinie rzeki Kamiennej. Powstał w latach 1960-1964, w celu ochrony miasta przed powodziami. Zalew ma powierzchnię około 30 hektarów i pojemność około 1,5 miliona metrów sześciennych wody.

Historia powstania zalewu sięga początku XX wieku, kiedy to na tym terenie planowano budowę elektrowni wodnej. Projekt ten jednak nie został zrealizowany, a teren został przeznaczony na cele rolnicze. W latach 50. XX wieku, w związku z zagrożeniem powodziowym Skarżyska-Kamiennej, podjęto decyzję o budowie zbiornika retencyjnego.

Budowa zalewu rozpoczęła się w 1960 roku. W jej ramach wybudowano zaporę ziemną o wysokości 12 metrów i długości 150 metrów. Zapora ta zapobiega wylewaniu się rzeki Kamiennej poza swoje koryto. Woda ze zbiornika wykorzystywana jest również do celów rekreacyjnych i gospodarczych.

Zalew Rejów jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Na jego terenie znajduje się plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także wiele ścieżek spacerowych i rowerowych. Zbiornik jest również wykorzystywany do celów sportowych, m.in. do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i wędkarstwa.

Galeria

Podsumowanie

Zalew Rejów w Skarżysku-Kamiennej

Zalew Rejów jest cennym walorem przyrodniczym i kulturowym Skarżyska-Kamiennej. Stwarza on warunki do wypoczynku i rekreacji, a także pełni ważną funkcję przeciwpowodziową.sharemore_vert